ENTH
MITR logoMITR technical consultant
Home   About Us   Our Services   News   Articles   Jobs   Contact Us  
Articles  
 Ariticles
ระบบเสียงประกาศ : Public Address System
Author: รวบรวมโดย คุณวิโรจน์ เมล์ลุสกุล ผู้จัดการฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้า
Published่: July 7, 2011


ระบบเสียงประกาศในระดับ Enterprise จะมีการทำงานแบบอิสระทั้ง Input  ( Microphone,  Music, Event sound) และ Output (Speaker Zone) โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดและตั้งค่าการทำงานให้เสียงใดๆ ออกไปดัง ณ โซนใดๆ ได้อย่างอิสระ ณ เวลาเดียวกัน โดยไม่รบกวนกัน (Matrix Channel) การควบคุมการทำงานสามารถใช้งานได้โดยง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส และระบบมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการขยายระบบได้โดยง่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ใช้สินค้าที่เป็น Worldwide  ที่ออกแบบมาสำหรับงานระบบทั้ง System โดยเฉพาะ
ระบบดังกล่าวนี้จะเป็นการออกแบบระบบทั้งหมด หมายถึงตั้งแต่ไมโครโฟน , Sound Controller, Amplifier, Volume Control และ ลำโพงเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งระบบมีการทดสอบการใช้งานหรือทำงานร่วมกันมา จากโรงงานผู้ผลิตและมีสินค้าดังกล่าวขายไป    ทั่วโลก โดยมี Website ให้บริการ Download ทั้ง Catalog, Manual, Firmware และคำปรึกษาในการใช้งานหรือแก้ปัญหาตลอดเวลา รวมทั้งในประเทศต่างๆ ก็จะมีสำนักงานของบริษัทผู้ผลิตตั้งอยู่พร้อมศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย

โดยมีข้อดีในการใช้งาน ดังนี้

 1. มีตัวแทนขายหลายรายสามารถให้ บริการได้ถึงแม้ Supplier ที่ขายระบบไม่อยู่ผู้ใช้งานยังสามารถเรียกใช้บริการจากรายอื่นๆ ได้ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในกรณีที่สินค้าดังกล่าวหมดประกันจากผู้รับเหมาไปแล้ว
 2. มีเอกสารและวิชาการที่บ่งชี้ได้ว่าอุปกรณ์ทั้งระบบสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นสากล
 3. สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณสมบัติได้จาก Website ของผู้ผลิตในการใช้งานร่วมกันเป็นระบบ
 4. ระบบมีเถียรภาพที่สูงทำงานได้ตลอด 24/7 วัน โดยระบบเป็น Hardware ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ง่ายแบบ Plug and Play
 5. ราคาสินค้าโดยรวม/ ระบบ ไม่แพง
 6. สามารถขยายระบบเพิ่มขึ้นได้โดยมี Function การทำงานสมบูรณ์เช่นเดิมทุกประการ
 7. สามารถ ใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้สามารถเลือกประกาศ, เลือกโซน, เลือก Music Source ใดๆ ให้ดังไปที่โซนใดๆ, ปรับเพิ่ม-ลดความดังเสียงในแต่ละโซน, Emergency โดยทั้งหมดนี้สามารถกดเลือกได้ที่ปุ่มที่ฐานของไมโครโฟนแต่ละตัวได้โดยตรง
 8. สามารถ ต่อไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบความดังเสียงของ Noiseในพื้นที่แล้วส่งกลับมายังเครื่องขยายเสียงเพื่อคำนวณความดัง เฉลี่ยนในพื้นที่จากนั้นเครื่องขยายเสียงสามารถที่จะเพิ่มกำลังขับเร่งความ ดังออกไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้แบบอัตโนมัติได้


        อย่างไรก็ดีระบบเสียงในแบบที่ 1 มีข้อเสียคือ กรณีสินค้าเสียต้องซ่อม จะมีการนำส่งเครื่องคืนยังศูนย์ซ่อมของผู้ผลิตซึ่งบางครั้งอาจต้องส่งต่าง ประเทศซึ่งอาจต้องใช้เวลา  แต่ทางผู้บริการจะมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมเสมอแบบที่ 2 ใช้สินค้าที่เป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์มาใช้งานร่วมกันร่วมกันเฉพาะงาน
เป็นการออกแบบหรือคัดหาสินค้าจากหลากหลายผลิตภัณฑ์มาใช้งานร่วมกัน โดยอ้างอิงการทำงานให้ใกล้เคียงตามแบบที่ 1 โดยผู้จัดหาเฉพาะเพียงรายเดียว ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบจะมาจากหลากหลายผลิตภัณฑ์หรือทำขึ้นเอง (ขึ้นอยู่กับการจัดหาของผู้จัดหารายนั้นๆ ในแต่ละโครงการ) ซึ่งไมโครโฟน Sound Controller, Amplifier, Volume Control, Speaker โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนละยี่ห้อกัน และมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาต่อใช้งานร่วมกับ Sound Controller แทนการกดปุ่มเลือก โซนที่ไมโครโฟน (ใช้ Software ที่เขียนขึ้นมาเฉพาะโครงการแทน Hardware)

ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะพยายามในการสร้างระบบให้ใกล้เคียงการทำงานของแบบที่ 1 แต่อย่างไรก็ดีระบบ จะมีข้อเสีย ดังนี้

 1. สินค้า ที่ประกอบกันขึ้นมาจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่มี Supplier โดยตรงของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้คำปรึกษาในการใช้งานหรือกรณีมีปัญหาได้ ต้องสอบถามจากผู้ขายระบบเพียงผู้เดียวเท่านั้น
 2. ไม่มีมีเอกสารและวิชาการที่บ่งชี้ได้ว่าอุปกรณ์ทั้งระบบสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นสากล มีเพียงการยืนยันจากผู้ขายเท่านั้น
 3. ไม่สามารถสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณสมบัติได้จาก Website ของผู้ผลิตในการใช้งานร่วมกันเป็นระบบ
 4. ระบบ ไม่มีเถียรภาพในการทำงานโดยระบบเป็น Hardware+ Software และอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน ไม่เหมาะกับการเปิดใช้งานตลอดเวลา และมีโอกาศที่เครื่องจะติด Virus สูง
 5. ราคาสินค้าโดยรวม/ ระบบ แพงเพราะเป็นระบบเฉพาะที่รวมกันขึ้นเฉพาะโครงการ
 6. สามารถขยายระบบเพิ่มขึ้นได้แต่มีข้แจำกัดรวมทั้งโดยมี Function การทำงานจะไม่สมบูรณ์เช่นเดิมทุกประการ
 7. การใช้งานคำสั่งไมโครโฟนต้องอาศัยการเลือกคำสั่งจากหน้าจอ Computer ช่วย
 8. ไม่ สามารถต่อไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบความดังเสียงของ Noiseในพื้นที่แล้วส่งกลับมายังเครื่องขยายเสียงเพื่อคำนวณความดังเฉลี่ยนใน พื้นที่จากนั้นเครื่องขยายเสียงสามารถที่จะเพิ่มกำลังขับเร่งความดังออกไป ยังพื้นที่ดังกล่าวได้แบบอัตโนมัติได้


อย่างไรก็ดีระบบที่ 2 นี้จะมีข้อดีคือสามารถสร้างคำสั่งหรือเขียน Program ตามความต้องการของผู้ซื้อได้ (กรณีผู้ซื้อมีความต้องการ Function พิเศษที่สากลไม่ใช้)
Source: รวบรวมโดย คุณวิโรจน์ เมล์ลุสกุล ผู้จัดการฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้า
ระดับ TIER ของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน UPTIME INSTITUTE และ TIA-942
อาคารเอสซีจี 100 ปี อาคารที่พร้อมทั้งเทคโนโลยี และ LEED
คู่มือ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานสำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน (ตอนที่ 1)
INFOTAINMENT
เกณฑ์อาคารเขียวไทย โดยคนไทย เพื่อประเทศไทย
Other articles...

 <  Back

   
   
{ Home }   { About Us }   { Our Services }   { News }   { Articles }   { Jobs }   { Contact Us }
บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
1168/8 ชั้น12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66-2679-9079-84  โทรสาร. +66-2679-9085  E-mail: mitr@mitr.com
Copyright © 2010, MITR Technical Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.