รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 พ.ค. 60 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. เต็ม

    รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 พ.ค. 60 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. เต็ม

    รุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มิ.ย. 60 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. เต็ม

    รุ่นที่ 4 วันที่ 5-6 มิ.ย. 60 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. เต็ม

    รุ่นที่ 5 วันที่ 26-27 มิ.ย. 60 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. เต็ม

    รุ่นที่ 6 วันที่ 6-7 ก.ค. 60 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เต็ม

    รุ่นที่ 7 วันที่ 20-21 ก.ค. 60 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. เต็ม

    รุ่นที่ 8 วันที่ 3-4 ส.ค. 60 โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา เต็ม

    รุ่นที่ 9 วันที่ 31 ส.ค. -1 ก.ย. 60 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เต็ม

    รุ่นที่ 10 วันที่14-15 ก.ย. 60 โรงแรมสยามธานี จ.สุราษฎร์ธานีเต็ม

    รุ่นที่ 11 วันที่ 21-22 ก.ย. 60 โรงโรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. เต็ม

    รุ่นที่ 12 วันที่ 5-6 ต.ค. 60 โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่ เต็ม

    รุ่นที่ 13 วันที่ 2-3 พ.ย. 60 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เต็ม

    รุ่นที่ 14 วันที่ 13-14 พ.ย. 60 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. เต็ม

    รุ่นที่ 15 วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 60 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. เต็ม

หมายเหตุ :วันเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
   2. ต้องเป็นบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเท่านั้นและได้รับการแต่งตั้งหรือคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ส่งเข้าอบรม
   3. กรณีเป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ


image 2

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :คุณสุมาลี อุไรรัมย์
โทร. 0-2679-9079-84 ต่อ 515, 518
มือถือ 081-3418546
E-mail :[email protected]     www.mitr.com
ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด เลขที่ 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120